Liên hệ với chúng tôi

Thông tin


Liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc điền thông tin vào các mục dưới đây.
Email:info@newgen.com.vn
Tel 0902 395 133
Điện thoại: 0971 58 50 58
Địa chỉ: 90A Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Số điện thoại (*)

Giờ mở cửa

Lưu ý thời gian mở cữa của chúng tôi

  • 8:00 - 16:00
  • 8:00 - 15:00

Bản đồ